GDPR – studiofigura.cz

Společnost: DVFam Group s.r.o., IČO: 096 193 72
Sídlo: Hnězdenská 767/2b, Praha 8, 181 00
Doručovací adresa: Sokolovská 192/79, Praha 8, 186 00, APEIRON Office ceneter

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM

Společnost zpracovává osobní údaje, které jste uvedli v Kartě klienta, a osobní údaje, které jste Společnosti poskytli za účelem aby mohla vám poskytnout sve služby, a splnit své právní povinnosti, případně vám s vaším souhlasem mohla zasílat reklamní sdělení či za jiným účelem, k němuž jste poskytli svůj souhlas. Pro více informací o zpracování vašich osobních údajů obraťte se k zaměstnancům na provozovně Společnosti.

| | Souhlasím s tím, aby Společnost zpracovávala moje osobní údaje v následujícím rozsahu:

– jméno, příjmení, adresa,

– telefon a e‐mail, za účelem zasílání reklamních sdělení (včetně propagačních nabídek, voucherů, propagačních dárků, oznámení o soutěžích a dalších akcích) e‐mailem, prostřednictvím SMS zpráv a/nebo poštou.

Svůj souhlas se zpracováním údajů tímto uděluji na dobu trvání služby, zakoupené permanentky, zakoupeneho dárkového poukazu, a následujících 10 let a je mi známo, že mám možnost svůj dobrovolně udělený souhlas kdykoli bezplatně odvolat buď zasláním e‐mailu na [email protected], nebo dopisem zaslaným na adresu Společnosti, případně odvolat souhlas se zasíláním jakýchkoli e‐mailových obchodních sdělení.

| | Souhlasím s tím, aby Společnost zpracovávala moje osobní údaje při doplnění karty klienta v následujícím rozsahu:

Krevní skupina, Celkový stav, Alergie, Problémy oběhového systému, Srdeční choroba, Krevní tlak (hypertenze-hypotenze), Křečové žíly, Otok (lymfatické uzliny), Problémy s trávicím systémem, Zácpa nebo průjem,Nemoci žaludku, jater nebo pankreatu, Onemocnění ledvin, Hormonální nebo metabolické dysfunkce,Štítná žláza, Cukrovka, Problémy s klouby, kostmi nebo páteří, Nervový systém, Úzkost, Deprese nebo nespavost, Celulitida, Rakovina, Kožní choroby, Váha kg, Výška cm. Svůj souhlas se zpracováním údajů tímto uděluji na dobu trvání poskytovaných služeb, zakoupené permanentky / dárkového poukazu a následujících 10 let, přičemž jsem si vědom, že mám možnost svůj dobrovolně udělený souhlas kdykoli zdarma odvolat buď zasláním e‐mailu na [email protected], nebo dopisem zaslaným na adresu Společnosti.

| | Souhlasím s tím, aby Společnost zpracovávala moje osobní údaje v následujícím rozsahu:

– pořizování fotografií a videí při návštěvách Studia, cvičeních a volné šíření a distribuce těchto fotografií za účelem nahrávání fotografií a videí do propagačních materiálů Společnosti (včetně internetových stránek Poskytovatele, sociálních sítí, článků o činnosti Společnosti zveřejňovaných na internetu nebo v jakýchkoli tištěných médiích). Svůj souhlas se zpracováním údajů tímto udělují na dobu poskytování služby, zakoupene permanentky, zakoupeneho dárkového poukazu a následujících 10 let a je mi známo, že mám možnost svůj dobrovolně udělený souhlas kdykoli bezplatně odvolat buď zasláním e‐mailu na [email protected], nebo dopisem zaslaným na adresu Společnosti.

Datum

_____________________

Jméno, Příjmení

________________________

Podpis

_______________________

Společnost: DVFam Group s.r.o., IČO: 096 193 72
Sídlo: Hnězdenská 767/2b, Praha 8, 181 00
Doručovací adresa: Sokolovská 192/79, Praha 8, 186 00, APEIRON Office ceneter

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE PRO KLIENTY A OBCHODNÍ PARTNERSTVÍ

ÚVODNÍ INFORMACE

Vážení klienti, obchodní partneři a návštěvníci,

tyto zásady mají za cíl informovat vás, jakým způsobem DVFam Group s. r. o. (dále jen „Společnost“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji rozumíme informace týkající se určitých osob, které lze zvolit na základě těchto informací, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnější příklady osobních údajů, které Společnost v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou identifikační údaje klientů a obchodních partnerů (fyzických osob), příp. zástupci, zaměstnanci, spolupracovníci nebo členové statutárních orgánů obchodních partnerů (právnických osob), informace o vámi zakoupených službách, nebo uzavřené smlouvě, kontaktní údaje (zejména bydliště, e-mailová adresa a tel. spojení) a také záznamy o návštěvách prostoru Společnosti.

OBSAH

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Jaké jsou vaše osobní údaje a za jaké účely Společnost zpracovává?

Z jakých zdrojů získává Společnost Vaše osobní údaje?

Sdílí společnost Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

Předává Společnost osobní údaje do zemí mimo EHP?

Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečené?

Jak dlouho bude Společnost Vaše osobní údaje uchovávat?

Jaká jsou vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Dotazy a kontakty

Změny těchto zásad

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem údajů je společnost DVFam Group s. r. o., se sídlem Hnězdenská 767/2b, 181 00 Praha 8, IČO: 096 193 72, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 339090.

Společnost určuje, jakým způsobem a za jaké účely se vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje Společnosti naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZA JAKÝM ÚČELEM SPOLEČNOST ZPRACOVÁVÁ?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a jaké účely Společnost o klientech, obchodní partneři a návštěvníci zpracovávají.

a) Klienti

Osobní Údaje (Kategorie a příklady)

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje:

jméno a příjem,

datum narození,

e-mail, telefonní číslo,

adresa,

kopie občanského průkazu.

Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související komunikace,

plnění zákonných povinností,

evidence a vymáhání případných pohledávek,

ověření údajů poskytnutých pro uzavření smlouvy.

Uzavření a plnění smlouvy,

oprávněný zájem Společnosti na vymáhání pohledávek,

souhlas klienta.

Údaje vztahující se ke kartě klienta:

Krevní skupina, Celkový stav, Alergie, Problémy oběhového systému, Srdeční choroba, Krevní tlak (hypertenze-hypotenze), Křečové žíly, Otok (lymfatické uzliny), Problémy s trávicím systémem, Zácpa nebo průjem,Nemoci žaludku, jater nebo pankreatu, Onemocnění ledvin, Hormonální nebo metabolické dysfunkce,Štítná žláza, Cukrovka, Problémy s klouby, kostmi nebo páteří, Nervový systém, Úzkost, Deprese nebo nespavost, Celulitida, Rakovina, Kožní choroby, Váha kg, Výška cm

Možnost poskytnutí služeb v nutném rozsahu pro dosažení výsledku klienta při hubnutí

Souhlas příslušné osoby

Údaje vztahující se k osobnímu planu:

jméno,

profese,

věk,

e-mail, tel.,

zkušenosti s osobním tréninkem,

cíle osobního tréninku,

zdravotní problémy ovlivňující způsob nastavení osobních tréninků a využití služeb společnosti.

Plnění relevantní smlouvy, vedení osobního tréninku.

Uzavření a plnění smlouvy,

souhlas klienta.

Fotografie, video

distribuce těchto fotografií za účelem nahrávání fotografií a videí do propagačních materiálů Společnosti

Souhlas příslušné osoby

Údaje pro marketingové účely

jméno a příjem,

e-mail, telefonní číslo, adresa.

informace o dosavadním členství,

nároky na slevy a výhody.

Propagace a podpora prodeje a služeb Společnosti,

zasílání informací o nových službách a produktech nebo jiných marketingových / obchodních sděleních.

souhlas příslušné osoby se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely,

oprávněný zájem na oslovování klientů přímým marketingem a zasíláním obchodních sdělení.

b) obchodní partnery

Osobní Údaje (Kategorie a příklady)

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje:

jméno a příjem,

pozice, společnost,

e-mail, telefonní číslo,

adresa,

platební a dodací údaje.

Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace,

evidence a vymáhání případných pohledávek.

Uzavření a plnění smlouvy,

oprávněný zájem Společnosti na vymáhání pohledávek.

Údaje pro marketingové účely

jméno a příjem,

pozice, společnost,

e-mail, telefonní číslo,

informace o dosavadní obchodní spolupráci a komunikaci,

nároky na slevy a výhody.

Propagace a podpora prodeje a služeb Společnosti,

zasílání informací o nových službách a produktech nebo jiných marketingových / obchodních sděleních.

souhlas příslušné osoby (i předáváním vizitek) nebo souhlasný souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely,

oprávněný zájem na oslovení zákazníků přímý marketing a zasílání obchodních sdělení.

Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁ SPOLEČNOST VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od klientů nebo od obchodních partnerů, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES) nebo z návštěv prostoru Společnosti.

SDÍLÍ SPOLEČNOST VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE S DALŠÍMI OSOBAMI?

a) Externí poskytovatelé služeb

Společnost tvoří externí poskytovatelé služeb, kteří zajišťují zejména účetnictví, výkaznictví, správu pohledávek, marketing a příspěvek, IT. Pro účely plnění jejich povinností musí být Společnosti před určitými osobními údaji klientů, obchodních partnerů a / nebo návštěvníků.

Externí poskytovatelé služeb jsou ve Společnosti provádějící a provádějící dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů klientů, obchodních partnerů a / nebo návšeni Se všemi členskými poskytovateli má Společnost uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v případě, že poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů Společnosti pro zabezpečení osobních údajů.

b) Sdělování osobních údajů třetími osobami

Společnost je povinná za určitých okolností sdílet osobní údaje klientů, obchodních partnerů a / nebo návštěvníků se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takové třetí osoby patří zejména:

správní a obdobné orgány (finanční úřady),

finanční instituce (banky, pojišťovny),

policie, státní zastupitelství,

externí poradci.

PŘEDÁVÁ SPOLEČNOST OSOBNÍ ÚDAJE DO ZEMÍ MIMO EHP?

Společnost nepředává Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Společnost udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

JAK DLOUHO BUDE SPOLEČNOST VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?

Společnost uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování.

Pokud údaje Společnost zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu uvedenou v souhlasu nebo po dobu 10ti let, není-li doba uvedena, nejdéle však do odvolání souhlasu.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;

právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti, příp. zpracovatelů;

právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;

právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud Společnost neověří jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je Společnost už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud Společnost neověří, zda oprávněné zájmy Společnosti převažují nad zájmy subjektu údajů;

právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů Společnosti. V případě vznesení Vaší námitky proti dalšímu zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány;

právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;

právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz, pokud se domníváte, že Společnost porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

DOTAZY A KONTAKTY

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

DVFam Group s.r.o.

Sokolovská 192/79, Praha 8, 186 00

e-mail: [email protected]

Tel.: +420 720 616 006

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Je možné, že se tyto zásady Společnost rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na provozovně společnosti.

Ujišťujeme Vás však, že nedojde k žádným změnám se zpětnou platností a že nebudeme žádným způsobem měnit naše zásady, které se týkají nakládání s dříve získanými údaji.

V Praze dne, 07.06.2021